Home

Nieuwsberichten

26 mei 2016

Wat gebeurt er volgende week?

Wat gebeurt waar? Waar is hinder? Welke maatregelen treffen we? Hier geven we antwoord op in onderstaand overzicht.

Lees meer

24 mei 2016

Kom naar de Dag van de Bouw op zaterdag 4 juni

De dag van de bouw biedt een kans om op een bijzondere manier de bouw van dichtbij te bekijken. De bouwterreinen van de N31 Harlingen zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen van jong tot oud is dan van harte welkom!

Lees meer

23 mei 2016

Archeologisch onderzoek bij Terp Midlum-Zuid

Het eerste deel van het veldwerk is uitgevoerd. Hierbij zijn sporen gevonden van oude watergangen en kuilen, daarnaast zijn vondsten gedaan zoals kogelpotscherven, een enkele mantelspeld, een fluitje gemaakt uit een schapenbot, vijf menselijke inhumaties (graven) en een waterput gemaakt van kloostermoppen.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.