Home

Nieuwsberichten

27 juli 2017

Maandfaseringskaarten augustus

Wilt u weten wat we de komende maand gaan maken? Lees het in onze maandfaseringskaarten.

Lees meer

27 juli 2017

Tijdens de zomervakantie informatiecentrum dicht op vrijdag

De vakantieperiode is aangebroken! Op de N31 wordt er gewoon doorgewerkt. Wel is de bezetting her en der minder groot. Het informatiecentrum is dan ook de komende maand op vrijdag gesloten.

Lees meer

21 juli 2017

Werkzaamheden week 30

Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen treffen we?

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.