Home

Nieuwsberichten

24 november 2017

Werkzaamheden 48

Elke week geven we je een overzicht van de werkzaamheden voor volgende week. Zo hoef je niet voor verrassingen komen te staan! Check het overzicht hier:

Lees meer

19 november 2017

Toerit Harlingen Havens richting Zurich weer open

Vanaf dinsdagavond gaat de afrit vanaf Harlingen Havens richting Zurich en de afsluitdijk weer open voor het verkeer. De omleiding via Franeker komt hiermee te vervallen. Bekijk onderstaande kaart voor de nieuwe route:

Lees meer

19 november 2017

Viaduct N31 over de Oosterparkweg verleden tijd

De werkzaamheden aan het viaduct over de Oosterparkweg en het spoor verlopen voorspoedig. Het viaduct is verdwenen. Op dit moment wordt er nog één poer (funderingselement) afgebroken en afrondende werkzaamheden gedaan.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.