Home

Nieuwsberichten

6 december 2016

Rondje OP de bouw met…

Afgelopen zaterdag kregen 130 omwonenden een rondleiding op de bouw van de N31. Zo konden ze eens met eigen ogen bekijken waar ze overlast van ondervinden. Met veel enthousiasme werd er afgedaald bij de nieuwe Centrale Aansluiting en het aquaduct. Hier een aantal foto’s op de bouw.

Lees meer

5 december 2016

Een chocoladeletter voor de overlast

Het is weer 5 december en voor ons als project de N31 Harlingen eens een mooie kans om de omwonenden te bedanken voor hun geduld en samenwerking. De N31 wordt vernieuwd, de weg wordt verdiept waardoor de visuele tweedeling in Harlingen verdwijnt. Deze werkzaamheden leveren echter wel de nodige overlast op en dat is voor sommigen erg vervelend. Daarom is de N31 langs geweest bij de mensen die wat betreft de geluidsmetingen het meeste last hebben van de werkzaamheden en heeft hier een lekkere chocoladeletter achtergelaten!

Lees meer

5 december 2016

Maandfaseringskaarten december

Wilt u weten wat we de komende maand gaan maken? Lees het in onze maandfaseringskaarten.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.