Home

Nieuwsberichten

24 februari 2017

Werkzaamheden van week 9

Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen treffen we? In onderstaand overzicht geven je de antwoorden:

Lees meer

22 februari 2017

Eerste emmertje water in de bouwkuip van het aquaduct

Vandaag hebben in totaal 75 kinderen van groep 7 en 8 uit Harlingen en Midlum de eerste emmertjes water in de bouwkuip van het aquaduct gegooid. Dit deden ze samen met medewerkers van Ballast Nedam, wethouder Harry Boon, gedeputeerde Sietske Poepjes en directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Noord Nederland Mieke Attema.

Lees meer

17 februari 2017

Werkzaamheden van week 8

Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen treffen we? In onderstaand overzicht geven je de antwoorden:

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.